Sholowanie uszkodzonego auta z Niemiec,Austrii lub Szwajcarii po wypadku drogowym za granica

Po szkodzie komunikacyjnej powstalej w wyniku wypadku drogowego na terenie Nimiec, Austrii lub Szwajcarii sholowanie uszkodzonego pojazdu z jednego z wymienionych krajów może stać się konieczne. Polscy kierowcy coraz częsciej ulegają bowiem wypadkom komunikacyjnym na terenie Austrii i Szwajcarii. Dlatego tez po wypadku samochodowym w Nimczech,Austrii lub Szwajcarii poszkodowany ma możliwość zlecenia firmie MOTOEXERT z Niemiec wykonania niemieckiej opinii technicznej oraz sholowania uszkodzonego auta z Austrii lub Szwajcarii na teren Niemiec lub do Polski.

Firma MOTOEXPERT zajmuje się pomocom osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych za granica dotyczaca transportu uszkodzonych pojazdów z Austrii lub Szwajcarii, a także wykonywania niezbednych, powypadkowych opinii technicznych i kalkulacji szkod. Rzeczoznawcy samochodowi z MOTOEXPERT są niezwykle doświadczeni we wspomnianych usługach, którymi jest między innymi opiniowanie szkód i pojazdów powypadkowych w krajach niemieckojęzycznych, które zostały sholowane z Austrii lub Szwajcarii.

Poszkodowany, który wybiera usługi firmy MOTOEXPERT może zlecić sholowanie pojazdu z terenu Austrii lub Szwajcarii do Niemiec lub do Polski, a także powierzyc w rece niezealeznych rzeczoznawcow sieci MOTOEXPERT wykonanie niemieckiej opinii technicznej niezbędnej w procesie likwidacji szkody powypadkowej. Jeśli osoba poszkodowana chce, by jej pojazd został sholowany na teren Polski, wówczas firma MOTOEXPERT może powierzyć wykonanie oględzin pojazdu jednemu z jej partnerskich i regionalnych rzeczoznawców samochodowych w Polsce.
We wspomnianej powyzej sytuacji to polski rzeczoznawca dokonuje ogledzin uszkodzonego auta, po czym przesyła materiał oględzinowy do centrali firmy w Niemczech gdzie wykonana zostanie niemiecka, niezalezna opinia techniczna. W przypadku, gdy poszkodowany chce by pojazd został sholowany z Austrii lub Szwajcarii do Niemczech, wtedy niemiecki ekspert samochodowy z sieci MOTOEXPERT dokonuje oględzin uszkodzonego samochodu w Niemczech, po czym przystępuje do sporządzenia niemieckiej oceny technicznej i kalkulacji kosztow naprawy auta.

Dzięki możliwości transportu uszkodzonego pojazdu z Austrii lub ze Szwajcarii przez firmę MOTOEXPERT oraz dzięki wykonaniu profesjonalnej, powypadkowej opinii technicznej, czas likwidacji szkody powstałej za granicą (w Austrii lub Szwajcarii) może być o wiele krotszy. Osoba poszkodowana, która zdecyduje się na wykonanie opinii technicznej przez rzeczoznawców samochodowych z MOTOEXPERT nie jest obarczona koniecznością własnego wkładu finansowego. Klient sieci MOTOEXPERT z reguly rozlicza się bowiem z rzeczoznawca na podstawie cesji wierzytelności. To znaczy, że za wykonane usługi płaci ubezpieczyciel sprawcy wypadku, a nie sam poszkodowany.

ZAPYTAJ EKSPERTA