Zagraniczna szkoda komunikacyjna – Wypadki drogowe za granicą (Niemcy, Szwajcaria, Austria) – POMOC DROGOWA – KOSZTY HOLOWANIA DO KRAJU

Po szkodzie za granicą w Niemczech, Austrii lub Szwajcarii rozwiązaniem poszkodowanych Polaków jest zgłoszenie szkody drogowej po powrocie do kraju swojemu towarzystwu ubezpieczeniowemu a także reprezentantowi zagranicznego towarzystwa ubezpieczeniowego ustanowionego na terenie Polski. Jednak w obu powyżej wymienionych sytuacjach poszkodowany może spotkać się z przedłużającym się czasem procesu likwidacji szkody po szkodzie komunikacyjnej za granicą, dlatego zgłoszenie szkody swojemu zakładowi ubezpieczeń jest niekorzystne dla osoby poszkodowanej w szkodzie za granicą (Niemcy, Austria, Szwajcaria).

Bardzo często polskie towarzystwa ubezpieczeniowe nie są zainteresowane likwidacją szkody zagranicznej i często takie zgłoszenie kończy się tym, że towarzystwo przekazuje sprawę reprezentantowi. W takiej sytuacji poszkodowany korzysta z drugiej możliwości i zgłasza szkodę reprezentantowi w Polsce. Takim reprezentantem zagranicznego towarzystwa ubezpieczeniowego jest zawsze polskie towarzystwo ubezpieczeniowe, za którego pośrednictwem poszkodowany zgłasza szkodę komunikacyjną zagranicznemu ubezpieczycielowi sprawcy wypadku. Jednak i w tym przypadku procedura likwidacji szkody może długo się ciągnąć i powodować wiele problemów dla osoby poszkodowanej, ponieważ wszelkie decyzje o odszkodowaniu podejmuje zagraniczny zakład ubezpieczeń, a nie reprezentant z Polski.

Zgłoszenie szkody drogowej właśnie do swojego towarzystwa ubezpieczeniowego lub do polskiego reprezentanta nie jest korzystne dla poszkodowanego, bardziej korzystne jest zgłoszenie szkody z zagranicy bezpośrednio w niemieckim, austriackim lub szwajcarskim towarzystwie ubezpieczeniowym sprawcy szkody. Jest to rozwiązanie, które powoduje, że procedura likwidacyjna trwa krócej i daje szanse na szybsze i odpowiedniejsze odszkodowanie. Warto skorzystać z rozwiązań, które proponuje firma MOTOEXPERT z Niemiec oraz z usług zagranicznych adwokatów, oszczędzi to poszkodowanemu stresu i niepotrzebnych problemów.

Doświadczeni rzeczoznawcy MOTOEXPERT mają wieloletnie doświadczenie w usługach dotyczących szkód powstałych za granicą. Wykonują fachowe opinie techniczne, które potem są podstawą do wypłacenia poszkodowanemu odszkodowania powypadkowego. Dzięki temu poszkodowany nie musi zbyt długo czekać na wypłatę należnego odszkodowania. Poszkodowany, który zdecyduje się na usługi rzeczoznawców MOTOEXPERT może liczyć na pełnoprawną likwidację szkody, na niemiecką opinię techniczną, na podstawie której wypłacane jest odszkodowanie.

ZAPYTAJ EKSPERTA   TEL +49 160 3388333  CZY UBEZPIECZYCEIL ZAPLACI ZA KOSZT HOLOWANIA

 

ZAPYTAJ EKSPERTA